De wetgeving rond houtkachels eenvoudig uitgelegd

Wie een houtkachel wil kopen, heeft waarschijnlijk een heleboel vragen over de wetgeving. Want de installatie moet aan allerlei regels en normen voldoen. Zelfs voor het gebruik zijn er verschillende richtlijnen. In dit artikel vindt u een overzicht.

Samenvatting

Geen zin om alles te lezen? Hier is een korte samenvatting:

 • Houtkachels moeten aan bepaalde uitstootnormen voldoen, anders mogen ze niet verkocht worden. Meer info >
 • Er zijn voorschriften (dus geen wetten) omtrent de plaatsing van de rookgasafvoer. Meer info >
 • In een houtkachel mag u enkel brand- en stukhout met een vochtigheid van < 20% verbranden. Zaagsel, chemisch behandeld hout, verlijmd hout, snoeiafval en huishoudelijk afval zijn verboden. Meer info >
 • Een jaarlijks onderhoud is niet verplicht. Meer info >
 • Een keuring voor de ingebruikname is niet verplicht. Meer info >
 • In sommige gemeenten geldt een stookverbod bij slechte luchtkwaliteit. Meer info >

Aan welke uitstootnormen moet een houtkachel voldoen?

Ja, een houtkachel moet aan bepaalde normen voldoen. Die werden vastgelegd in een Koninklijk besluit.

Het komt erop neer dat kachels bepaalde drempelwaarden moeten halen. Niet alleen qua uitstoot, maar ook qua rendement. Voldoet de houtkachel niet aan deze eisen, dan mag ze niet verkocht worden.

Dit wil zeggen dat elk model in ons assortiment aan de wetgeving voldoet. U kunt dus met een gerust hart een van onze houtkachels in huis halen.

Tip: om de huishoudelijke uitstoot te verlagen, geeft de overheid sinds februari 2019 een premie aan mensen die hun oude houtkachel vervangen door een gashaard. Meer info>

Zijn er bepaalde rookgasafvoer regels die ik moet volgen?

In Vlaanderen is er geen wetgeving omtrent de positie van rookgasafvoeren. Maar er zijn wel NBN-normen. Deze voorschriften vormen geen wettelijke verplichting, hoewel een vrederechter ze bij problemen wel als wettelijk kan aanzien. Het is dus best om hiermee rekening te houden.

Een beknopte samenvatting van deze rookgasafvoer regels:

 • Rookgassen bij voorkeur verticaal afvoeren
 • De schouw bij voorkeur minstens 1 meter boven een zadeldak laten uitmonden, en minstens 2 meter bij een plat dak
 • De schouw bevindt zich zo ver mogelijk van omliggende gebouwen
 • De schouw is hoger gelegen dan vensters, deuren en aanzuigpunten van ventilatiesystemen
 • De schouw positioneren zodat de hinder bij Z-ZW wind minimaal is

De huidige best practices vindt u hier. Te ingewikkeld? Geen probleem, want we houden altijd rekening met deze normen tijdens de plaatsing van uw houtkachel.

Wat mag ik verbranden in mijn houtkachel? En wat niet?

U mag niet alles opstoken in een houtkachel. De Vlaamse milieuwetgeving (VLAREM) zegt wat wel en wat niet toegelaten is:

Mag wel

 • Brandhout met een vochtigheid van max. 20%
 • Stukhout met een vochtigheid van max. 20%

Mag niet

 • Zaagsel, houtkrullen of schaafsel
 • Chemisch behandeld hout
 • Verlijmd hout (OSB, MDF, multiplex….)
 • Snoeihout van bomen en struiken
 • Huishoudelijk afval

Wetgeving omtrent het onderhoud van houtkachels

Voor houtkachels geldt er geen wettelijke verplichting omtrent het onderhoud.

Toch raden we een regelmatige onderhoudsbeurt aan. Dat is goed voor de veiligheid en de werking van het toestel. Zo voorkomt u dat kleine mankementen grote problemen worden.

Keuring van een nieuwe houtkachel

Bij de plaatsing van een nieuwe centrale verwarming (of de aanpassing van een cv-installatie) is een keuring verplicht. Deze regel geldt niet voor afzonderlijke verwarmingstoestellen. Een houtkachel moet u dus niet laten keuren.

Stookverbod bij slechte luchtkwaliteit

Tijdens dagen met slechte luchtkwaliteit kan de Vlaamse Milieumaatschappij oproepen om geen hout te stoken. Dit is een aanbeveling, en geen wettelijk verbod.

Toch nemen sommige gemeenten dit op in hun politiereglement. In dat geval moet het stookverbod wel nageleefd worden. Contacteer de milieudienst van uw gemeente voor meer informatie.